Základní umělecká škola (ZUŠ) sídlí momentálně v ulici J.A. Komenského v budově, která před tím patřila mateřské školce. „Zdejší prostory jsou nevyhovující, protože je to paneláková budova se špatnou akustikou. Navíc se nemůžeme dál rozšiřovat. V nové budově budeme mít nově obor textilní návrhářství a budeme mít zvlášť výtvarnou a malířskou dílnu,“ říká ředitelka ZUŠ Zora Kutálková.


ZUŠ by se po rekonstrukci areálu bývalé porcelánky měla přestěhovat do propojených budov s číslem popisným 206 a 207, které jsou v těsném sousedství s takzvaným „Webrovým domem“. V přízemí budoucí ZUŠ se bude nacházet textilní dílna, taneční sál, keramická dílna a literárně dramatický obor.
„K domu by měl být také přistaven ateliér s výhledem na staré město, kde by děti mohly tvořit své práce,“ informuje vedoucí odboru strategického rozvoje, správy majetku a územního plánování Kateřina Mazánková. Ten by měl vzniknout v místě dnešní nefunkční severní terasy.


V prvním podlaží bude administrativní zázemí s recepcí, sekretariátem, sborovnou a ředitelnou a zbytek zaujmou učebny. V druhém patře by měl být víceúčelový sál, nahrávací studio a další učebny.


Webrův dům poslouží hlavně maminkám s dětmi. Mělo by zde totiž vzniknout mateřské centrum, které prozatím v Klášterci chybí. To by mělo být organizačně propojeno s ZUŠ. „Budou sem moct přijít maminky, pro které tu budou například připraveny taneční a jazykové kurzy, nebo kurzy vaření,“ přibližuje ředitelka ZUŠ. „Budou tady také přichystány aktivity pro děti do pěti let, které budou moct navštěvovat rodiče s dětmi. Například tam může být výtvarná či keramická dílna,“ dodává.


Kromě rekonstrukce těchto tří historických domů se také opraví venkovní prostory, včetně zbytku historické pece, která je jakousi vzpomínkou na zdejší porcelánku.


Bude se opravovat horní parkoviště, upraví se cesty v okolí objektu, nádvoří, oplocení a zdi. Plánuje se i oddělení od frekventované „třináctky“ pomocí zeleně.


Dnes jsou objekty využívány jen z části. Je zde několik obchodů (železářství, autodoplňky), cestovní kancelář, pronajímatelné kanceláře, velký sál a zázemí dětského klubu Klubíčko. To by se přestěhovalo do prostor po ZUŠ. Budovy jsou v dobrém stavu a v pořádku jsou i vnitřní prostory, pouze už neodpovídají dnešním potřebám.


„Pokud se podaří získat peníze mohlo by se začít příští rok na jaře. V polovině roku 2010, by to mělo být hotové, aby v září 2010 mohli žáci ZUŠ začít v nových prostorách,“ informuje Kateřina Mazánková.


Celý projekt bude stát padesát osm milionů korun. Z této částky chce město získat čtyřicet milionů z evropských fondů a zbylých osmnáct milionů by doplatilo samo.