Klášterecká radnice připravuje druhou etapu privatizace obecního bytového fondu, v níž nabídne nájemníkům k odkoupení 517 bytů.
V první etapě město prodává 570 bytů a s úspěchem. Jen kolem třiceti nájemníků neprojevilo ve stanovené lhůtě o byt zájem. Město nabídne postupně ve čtyřech etapách nájemníkům všech 2200 obecních bytů, řekl České tiskové kanceláři klášterecký starosta Jan Houška.


Základní prodejní cena čtverečního metru obytné plochy je stanovena na 1500 korun. Výslednou cenu pak určují koeficienty zohledňující stáří bytu, typ výstavby, zhodnocení domu a lokalitu města. Za šedesátimetrový byt tak nájemník zaplatí zhruba 90.000 korun.
Starobní a invalidní důchodci, kteří nemají peníze na nákup bytu, mohou podle Houšky požádat o jeho vyjmutí z prodeje. Na zářijovém jednání zastupitelé schválili žádosti 29 nájemníků. „Tito lidé zůstávají nadále v nájemním vztahu vůči městu, město se stane jedním z členů společenství vlastníků privatizovaného domu,“ uvedl starosta.


Město podle něj vyčlení devět milionů korun na nejnutnější opravy a údržbu obecních obytných domů, aby po jejich koupi nemusela společenství nových vlastníků ihned investovat do oprav.