Jedná se o rozsáhlé zateplovací akce z let 2001 a 2002. Tehdy na ně Klášterec získal milionovou podporu. Teď ale hrozí, že na zateplení doplatí miliony ze svého rozpočtu.


Starosta vychází z předběžných výsledků kontroly finančního úřadu, který našel v administraci projektu pochybení. Jak ale Deníku řekl, není dosud kontrola ukončena a oficiální vyjádření finančního úřadu město ještě nedostalo.


Pokud by opravdu kontrola shledala neopravitelné nedostatky, je město připraveno se proti pokutě bránit.


„Použili bychom opravné prostředky podle zákona,“ říká starosta. Ztráta milionů by byla pro Klášterec nepříjemná. Už nyní se rozpočet musí vypořádávat se sníženými příjmy a také s dotováním ztrátových lázní.