Nejvyšší částka poplyne na zvelebení zámeckého parku a to ve výši přesahující 24 miliónů korun (celková hodnota projektu je téměř 28 miliónů korun).
Více než 23,5 miliónu korun půjde na zateplení a úpravy fasády na objektu Základní školy ve Školní ulici. Projekt vychází celkem na přibližně 33 miliónů korun, zbylou částku musí doplatit město.


Pět a půl miliónu korun je z programu uděleno pro zateplení a úpravy Základní umělecké školy. Pro stejný účel, tedy zateplení a úpravy fasád, jsou vyčleněny další čtyři milióny korun – tentokrát na objekt Mateřské školy v Lesní ulici.


Město tak může nechat připravit dokumentace a zajistit výběrová řízení. Kvůli rozsahu prací je však už nyní jisté, že nebudou dokončeny letos.
Také si musí připravit peníze ve své pokladně, protože spoluúčast u zmíněných dotací je dohromady osmnáct milionů korun. A to není zrovna pro Klášterec tak jednoduché, jako pro jiné obce v okolí. „Nemůžeme se spolehnout na peníze od šachty a povinné výdaje jsou velkou částí našeho rozpočtu,“ poukazuje místostarosta Stanislav Stehlík. Klášterec proto pro spoluúčast na dotacích musí využívat nahodilých příjmů – například z probíhajícího prodeje bytů.