„Jedná se především o byty na sídlištích, konkrétně v ulicích Lesní, 17. listopadu a Lidická,“ uvedl starosta Jan Houška. Prodávat se bude téměř pět set bytů, jedná se o druhou etapu převádění městských bytů do soukromých rukou.


Další fáze bude odstartována příští rok, čtvrtá a poslední v následujícím roce. V roce 2010 by tak přes dva tisíce dvě stě bytů mělo být prodáno.
Byty budou stát okolo sto třiceti tisíc.

„Cena je standardní, základem je patnáct set korun za metr čtvereční, po započtení koeficientů vybavenosti, lokality a dalších se bude reálná cena pohybovat okolo devatenácti set korun za metr,“ uvedl místostarosta Klášterce nad Ohří Stanislav Stehlík. Podle něho není cena vysoká, většina lidí peníze nějak sežene a byt odkoupí.


O byty je zájem, neprodá se okolo pěti procent. V druhé fázi je z pěti set bytů na základě žádosti nájemníků vyčleněno dvanáct sociálních bytových jednotek.


Žadatelem o sociální byt musí být člověk v invalidním nebo starobním důchodu. Nesmí však mít u města dluhy ani jiné nevyřešené závazky vůči městu.
V případě sociálních bytů budou nájemci dále platit nájem městu. „Město se v těchto případech stane členem Sdružení vlastníků jednotek,“ uvedl místostarosta Stehlík. Po uvolnění budou opět nabídnuty k dispozici soukromým majitelům.


V první části prodeje nájemníci získali do vlastnictví pět set sedmdesát bytů. Přibližně čtyřicet bylo vyčleněno jako sociálních.
Výtěžek z prodeje půjde zpět do rozvoje města. „Peníze vložíme do obnovy majetku. Něco půjde do podílů k případným evropským penězům, ze kterých se bude platit rekonstrukce několika objektů, nebo budeme přímo investovat do chodníků, parkovišť, oprav budov a podobně,“ popisuje osud vybraných miliónů starosta Houška.