Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) má již připraven záměr na bezúplatný převod. Návrh smlouvy předloží městu tak, aby ho mohlo zařadit do nejbližšího zasedání zastupitelstva.


Bezúplatný převod má však své podmínky. Ty zatím město nezná, jasné jsou ale minimálně dvě. Jednou z nich je, že nesmí budovu nikomu prodat či darovat a druhou, že se nesmí objekt po stejný čas využívat komerčně. Podle Heleny Brožovské z ÚZSVM by mohl být jedinou výjimkou provoz kina.
Město řeší problematiku kina také se šéfkou Správy kulturních zařízení. Podle té nejsou tyto podmínky nesplnitelné.

„V budově máme propagaci, zkouší tam začínající kapely. Zájemců je plno. Mohla by tam být různá sdružení, třeba folklórní,“ plánuje Věra Flašková už nyní, jak by se Oko zaplnilo.


Jedno kino by mělo podle Flaškové pro Chomutov stačit. Oko ale stačí pouze prostorem, technika už nedostačuje dnešním požadavkům. „Nevidím úplně do karet města, a tak nevím, jak může nebo nemůže investovat. Peníze by se musely určitě vložit právě do techniky a budova je také ve špatném stavu,“ upozorňuje.


Město usilovalo o bezúplatný převod dlouho a s úřadem komunikuje stále. Proto vše nasvědčuje tomu, že Oko v Chomutově vydrží. „Myslím, že město na to přistoupí,“ vyjadřuje svůj názor jednatelka SKZ. „Moje krédo je: „Nedopustit, aby Chomutov nepodporoval kinematografii a Chomutováci museli do kina dojíždět,“ dodává Flašková.


Město slibuje, že pokud se budova dostane do jeho vlastnictví bude o ni pečovat. „V žádosti o bezúplatný převod kina Oko je uvedeno, že v případě převodu je město připraveno za pomoci dotačních titulů budovu zrekonstruovat,“ informuje Stanislav Král z tiskového odboru magistrátu.