Některé obce o vybudování nebo rekonstrukci zatím uvažují, nebo ji již připravují. Problém, který obce řeší tkví v možnosti čerpání finančních zdrojů.
Na Hoře sv. Šebestiána se chystají k rekonstrukci vodovodu, která bude spočívat v tom, že se bude budovat zařízení na zvýšení tlaku ve vodovodní síti. Dále se má budovat kanalizační síť, která je napojena na novou, asi šest let starou biočistírnu odpadních vod.

„Pro Novou Ves, kde je kolem třiceti domů, máme také v plánu pro každý dům vybudovat biočistírny,“ sdělil starosta Karel Hejduk.


V Křímově mají pouze vodovod a kanalizace je hotová jen z části. „Dokumentaci máme připravenou a zbytek chceme dokončit ještě letos. Chceme žádat o dotace z fondů EU, prostřednictvím firmy, které jsme to již zadali,“ říká starosta Zdeněk Vokatý, který dále dodává: „Krásná Lípa, Domina, Strážky, Suchdol, Nebovazy a Celná jsou bez vodovodu a situaci tu lidé řeší studnami, které vlastní.“


V obci Přečáply vodovod mají a pro vybudování kanalizace zatím připravují projektovou dokumentaci a čekají na výzvu operačních programů, aby mohli zažádat o dotace z fondů Evropské unie. Ve Všestudech mají rekonstrukci kanalizace a modernizaci mechanické čističky v plánu, ale na realizaci projektu v celé šíři jim zatím schází potřebné finanční prostředky. V Březně letos plánují rekonstrukci dešťové kanalizace v ulicích Husova a Partyzánská.


V Kalku začali s rekonstrukcí vodovodu včera. Platí ji Vodohospodářská stavební společnost v Chomutově. „V Načetíně se chystáme na rekonstrukci vodovodu až příští rok, když někde nemají vodovod, mají studny,“ říká starosta Pavel Káš, který s povzdechem dodává: „Ale na kanalizaci nemáme dost peněz.“


Ve Vysoké peci a v Drmalech je vlastníkem vodovodu Severočeská vodárenská společnost a obec je akcionářem. Kanalizace je zde také úplně nová a je ve vlastnictví obce, provozovatelem jsou vodárny a kanalizace v Karlových Varech. „V Drmalech musíme ještě v síti kanalizace dodělat tři uličky, v celkové délce asi 2km. Chtěli bychom to mít hotové již letos, ale nevíme jestli dostaneme dotace z fondů EU, nebo odjinud. Na Pyšné, která je rekreační oblastí je to horší, tam o možných rekonstrukcích zatím jen jednáme.“


V Boleboři jsou prozatím bez kanalizace.

„Zatím připravujeme dokumentaci a o datace budeme žádat až po dohodě s Krajským úřadem,“ uvedl starosta Jan Juřina, který dále dodává, že pro Orasín je dokumentace připravená na základě dohody s Povodím Ohře a Krajským úřadem.

Vodovod je v Boleboři zavedený plně a v Orasíně se ještě musí dokončit zavedení vodovodu do chatové části. „Na Svahové, která je chatovou oblastí a trvale zde žije pouze šest lidí vodovod a kanalizace není. Budeme to také muset řešit, ale problémem jsou finance. Budeme muset žádat o dotace,“ sdělil Juřina.

Minirozhovor s mluvčí SVS Ivetou Kardianovou

Existují v Ústeckém kraji obce nebo města, kde kanalizace nebo vodovod není běžnou součástí občanské vybavenosti?


V regionu je řada malých obcí, které nemají veřejnou kanalizaci nebo vodovod. Napojenost na vodovod je výrazně vyšší (evidujeme 1 106 tis. zásobovaných obyvatel oproti 879 tis. obyvatel napojených na kanalizaci, zakončenou čistírnou odpadních vod).


Kolik tak coby společnost Severočeské vodovody a kanalizace provozujete vodovodů?


V regionu tak provozujeme 573 samostatných veřejných vodovodů. Nutné je ale zmínit, že některé obce nemají majetek vložen do regionální vlastnické společnosti – Severočeské vodárenské společnosti a není tedy námi provozovaný.


Komu patří většina vodovodů a kanalizací ve městech a obcích Ústeckého kraje. Je to někde v držení zahraniční firmy?


Vodovodní a kanalizační řady, ale i veškeré objekty na sítích (vodojemy, čerpací stanice, čistírny odpadních vod) jsou majetkem Severočeské vodárenské společnosti a.s., (SVS) jejíž akcionáři jsou pouze obce a města regionu. Vodohospodářský majetek není tedy v rukou zahraničního vlastníka.
Malou výjimkou mohou být individuální řady, které budují zahraniční developeři a zatím nejsou součástí majetku SVS, nebo průmyslové vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, které jsou součástí velkých zahraničních průmyslových podniků.