Technické služby budou od listopadu akciovou společností. Zastupitelé na svém posledním zasedání posvětili její přerod z příspěvkové organizace. Nově vzniklá společnost má fungovat bez správy Kamencového jezera, veřejných záchodků či městské tržnice.
Analýzu přechodu technických služeb na obchodní společnost zpracovala pro město poradenská společnost Elektrum. Z analýzy vyplývá, že by nově vzniklý subjekt měl být v první fázi ve stoprocentním vlastnictví města Chomutova. V další fázi se počítá se vstupem takzvaného strategického partnera, který by měl vlastnit většinový balík akcií.


Kalkuluje se i s tím, že z nově vzniklé společnosti by měly být vyjmuty ty činnosti, které nejsou vhodné k podnikání. Jmenovitě se hovoří o parkovištích, městské tržnici, veřejných záchodcích, psím útulku a v neposlední řade o Kamencovém jezeru. Tyto nynější součásti TSmCh mají být podle analýzy přiřazeny pod jiné subjekty v rámci města.


Parkoviště mají připadnout městské policii, veřejné záchodky infocentru, městská tržnice nově vznikající společnosti Chomutovská bytová, útulek zooparku a Kamencové jezero má připadnout Správě sportovních zařízení.


Přestože analýza hovoří o vstupu strategického partnera, podle Jany Vaňhové, náměstkyně primátora, je zatím předčasné o tom konkrétněji hovořit, protože v této věci budou ještě rozhodovat radní a zastupitelé. Ti totiž mohou mít na prodej majoritního balíku akcií jiný názor. Podle Vaňhové změna statutu Technických služeb neznamená ani žádné nebezpečí v podobě propouštění. „Přechod se nedotkne současného stavu zaměstnanců,“ uvedla.
Pro přerod Technických služeb na akciovou společnost hlasovali téměř všichni zastupitelé. Jediní komunisté poukazují na to, že zefektivnit činnost TSmCh, což je cílem této reorganizace, lze podle jejich názoru i za stávající situace.


Technické služby s bezmála dvěma sty padesáti zaměstnanci zajišťují pro město správu, obnovu, opravy a údržbu místních komunikací, veřejného osvětlení či zeleně. V současné době zajišťují provoz veřejných toalet, městské tržnice, hřbitova, rekreačního zařízení v areálu Kamencového jezera či psího útulku.