Maršíček chce po ministru Ivanu Langrovi odpověď na otázku, jestli je smlouva v souladu se zákonem o obcích, který ukládá účelně a hospodárně využít majetek obce v souladu s jejími zájmy.


Komunistickému poslanci se nelíbí, že město areál pronajalo za 250 tisíc korun ročně a ještě bude hradit provozní náklady areálu.

„Město se prostřednictvím své obchodní organizace (Správa sportovních zařízení – pozn.red.) zavazuje na své náklady provádět mimo jiné ostrahu areálu, úklid a opravy místních komunikací, čištění kanalizace, čištění vodní hladiny, údržbu venkovních osvětlovacích těles včetně sekání travnatých ploch,“ tvrdí Maršíček.


Ministr musí na interpelaci odpovědět písemně do třiceti dnů.


Ani jednoho z náměstků primátorky, kteří se k pronájmu jezera v minulosti vyjadřovali, se nám včera nepodařilo zastihnout. Již dříve ale Jana Vaňhová na tiskové konferenci s novináři uvedla, že smlouva není pro město nevýhodná.


Deník se podrobným obsahem podnájemní smlouvy bude ještě zabývat.