Již během září se tak Kadaňská změní ve staveniště. Po skončení úprav však bude Kadaňská jednou z nejbezpečnějších ulic. Vybudují se totiž bezbariérové osvětlené přechody s ostrůvky. Ty zpomalí dopravu a osvětlení, které vrhá na přechod jiný druh světla než veřejné, upozorní ještě více na chodce vstupující do vozovky.


Součástí akce jsou také rekonstrukce chodníků, čtyři autobusové zálivy pro MHD a nové veřejné osvětlení. Opravu Kadaňské ulice uvítají i řidiči. Vybuduje se osmdesát parkovacích míst. Parkování bude stále podélné, ale stání budou vyznačena a na silnici zbyde místo pro bezproblémový průjezd aut.


Ve městě je více ulic, které by potřebovali podobné úpravy. Město má však dopředu stanovený seznam, podle kterého postupuje.

„Ulice Kadaňská je páteřní ulicí sídliště Kadaňská a spádová pro sídliště Černý Vrch. Její pěší význam je i ve vytíženosti chodců s vazbou na pěší dostupnost k obchodnímu centru Globus, Baumarkt,“ odůvodňuje výběr asistentka primátorky Petra Laušmanová. Navíc technický stav chodníků shledali odborníci dožitým a z pohledu požadavků na bezbariérovost nevyhovujícím.


V předešlých letech se rekonstruovaly například ulice Spořická, Blatenská, Lipanská či Tylova. V rámci “Dopravní úpravy sídliště Písečná , Kamenná, Zahradní“ byly provedeny bezbariérové úpravy přechodů pro chodce.


V dalších letech chce město pokračovat. Již nyní má připraveno projekty pro řešení bezbariérových úprav sídlišť. Vše se bude odvíjet od získání finančních prostředků.


Oprava Kadaňské bude stát téměř čtrnáct milionů. Šest milionů osm set tisíc se povedlo získat ze státního fondu dopravní infrastruktury. „Když jsme žádali o dotaci byl podíl města šedesát ku čtyřiceti. Srazili jsme to na padesát ku padesáti,“ říká vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Petr Chytra.