„Momentálně je zde staré škvárové hřiště, které je ve špatném stavu,“ vysvětluje ředitelka základní školy Jiřina Rutová.


Nové hřiště bude stát přibližně milion šest set tisíc. Jeden milion získala škola od ČEZu v rámci programu Oranžové hřiště. „Škola žádala ČEZ o dva miliony, ale dostala jen jeden, zbytek tedy dodáme my,“ oznámil starosta Jiří Kulhánek.


Hřiště bude mít asfaltový povrch, budou zde stálé mantinely a branky. Bude určeno jak pro žáky školy, tak pro širokou veřejnost. „Po dobu výuky, tedy přibližně do čtyř hodin, bude sloužit škole. Od čtyř pak veřejnosti, tak jako je tomu u hřiště fotbalového,“ říká Jiřina Rutová.


Fotbalové hřiště nejčastěji využívají organizované oddíly nebo skupiny, které se daly dohromady. Kromě nich si pak budou moct florbal zahrát děti ze školního klubu, nebo z vedlejší speciální školy. Tak jako fotbalové hřiště se bude i toto používat v rámci programu protidrogové prevence.


Pokud bude o hřiště zájem i ze strany veřejnosti, mohla by z něj mít škola určité příjmy. „Jestli z toho bude nějaký zisk, půjdou peníze zase do zvelebení sportovního areálu,“ říká Jiřina Rutová.


Už nyní je na škole florbalový kroužek. „Má dobré výsledky, loni byli čtvrťáci a páťáci na prvním místě v krajském kole florbalu,“ informuje o dosavadních úspěších Jiřina Rutová. „Na školu dochází i hodně hokejistů, s kterými škola spolupracuje a ti si také rádi florbal zahrají,“ dodává.


Na dotaci na hřiště už škola čekala loni. „Nic ale nepřišlo. Když to došlo letos, měli jsme obrovskou radost,“ říká ředitelka školy. Žáci jsou prý do tohot sportu zapálení. „Florbal tady hrají kluci i holky. Jak dostanou hokejku do ruky, tak jsou z toho hotoví.“


„Na jaře proběhne výběrové řízení. Začít by se mělo o prázdninách, tak aby bylo do nového školního roku hřiště hotové. Termín dokončení bude ale záležet na soutěži,“ říká starosta Jiří Kulhánek.


Později by na současném škvárovém hřišti měly být dvě moderní. Vedle florbalového by časem mělo vyrůst ještě jedno víceúčelové hřiště.