Na jednom úseku Jihovýchodního předpolí se již staví. Další etapa by měla navázat přímo na hranici těchto pozemků a pokračovat dál v přibližně stejně širokém pásu jižním směrem na Rokli. Severní část Jihovýchodního předpolí pak bude čekat na další etapy.


V této fázi výstavby by mělo vzniknout dalších sedmdesát rodinných domů, což představuje bydlení pro zhruba dvě stě deset lidí.


Část pozemků, asi jedna třetina, je města. Další část je jedné restituentky. Soud ale vydal rozhodnutí o tom, že pozemky patří historicky městu. „My teď čekáme, zde se restituent odvolá. Zbytek pozemků je ve vlastnictví pozemkového fondu a ty by měly být převedeny bezúplatným převodem na město v březnu tohoto roku,“ informuje starosta Jiří Kulhánek.


Až bude toto rozhodnutí konečné, může město vyhlásit soutěž. „Jestli vše proběhne podle předpokladů, mohlo by se s budováním inženýrských sítí, jako je voda, elektřina či plyn začít ještě letos na podzim,“ říká starosta.


Musí se však objevit podnikatel, který bude chtít investovat. „Už teď byli tři zájemci. Nechceme pozemky prodávat draho ani developerům, aby pak nenatahovali kupce,“ dodává Kulhánek.


V této době je na Jihovýchodním předpolí třicet dva zasíťovaných parcel. Na některých už se staví, ale ještě nejsou všechny prodané. V konečné fázi tohoto projektu by mělo na Jihovýchodním předpolí vyrůst 140 rodinných domů a osmnáct bytových. V přepočtu to znamená bydlení pro 1086 obyvatel.


Přestože ještě nejsou zastavěné ani zasíťované všechny pozemky, už má Kadaň vytipovanou další lokalitu, kde by se v budoucnu dalo stavět. Tou lokalitou je Strážiště III, které se nachází za sídlištěm Strážiště I a II. Podle územního plánu tady bude stát přibližně třicet dalších domů, což znamená bydlení pro přibližně sto padesát lidí.