Kadaň/ Kadaňská radnice chce v červnu znovu nabídnout k prodeji byty v panelovém domě č.p. 1220–1222 v ulici Na Průtahu.
Tento dům byl stažen z poslední etapy prodeje poté, co jeho současní nájemníci odmítli koupit byty kvůli vodě, která se hromadí v prostoru pod sklepy.
„Jde o problém, který se táhne už od sedmdesátých let,“ vysvětluje Jiří Kulhánek, starosta Kadaně. “Dům stojí na pilotech, na nich teprve jsou sklepy a další podlaží. Kdysi tam byla bažina, která byla odvodňována, navíc tam přirozeně stéká voda ze svahu v ulici Na Průtahu, přičemž voda měla pod piloty protékat. Voda se ale při stavbě průtahu zastavila o hluboké základy a začala se pod domem hromadit Jak dodal, v prostoru pod sklepy se houfně začali množit komáři.
Radnice proto podnikla kroky nezbytné k tomu, aby mohl být dům nabídnut k prodeji znovu. „Na základě požadavku města jsme nechali provést hydrogeologický průzkum, jímací šachtou jsme odvedli vodu, čímž jsme hladinu snížili o 60 až 80 cm, a vyzvali firmu Profireal, která byty spravuje, aby spravila kanalizaci a prostor vyčistila a vydezinfikovala,“ shrnul provedené úpravy Milan Straka z odboru výstavby.
„Opravu kanalizace jsme provedli, a to včetně tlakových zkoušek, zhruba před dvěma měsíci,“ potvrdil ředitel firmy Profireal Vítězslav Groman.
V současné době je podle vedení města technické podlaží domu čisté. Část vody, zhruba pět centimetrů do výšky, tu ale podle statického posudku musí zůstat.
„Odvodnění dodatečnou drenáží, vrty, čerpáním – tento způsob vzhledem k následným možným technickým obtížím nedoporučuji, přílišné snížení hladiny podzemní vody, např. drenáží, by znamenalo vysušování základové půdy, což je nežádoucí. Podchytit všechny přítoky do technologického kanálu je velmi problematické, technicky prakticky dnes nemožné,“ uvádí se v příslušném statickém posudku.
Novou nabídku ke koupi chce radnice nájemníkům předložit v červnu. Rada navrhla cenu zhruba 1 000 korun za metr čtverečný obytné plochy, běžná základní cena přitom byla 1600 korun za metr čtverečný. Pokud by i přes tato opatření nájemníci koupi odmítli, město Kadaň si dům ponechá ve svém vlastnictví, doplnil starosta Jiří Kulhánek.