O založení centra, které bude určeno především dětem z ulice, se postaralo občanské sdružení Světlo.

„Od loňského roku pracujeme na projektech, díky nimž se snažíme starat o mládež na ulicích a romské etnikum. Prostory, ve kterých momentálně jsme, nejsou vhodné pro otevření nízkoprahového klubu,“ sdělil předseda občanského sdružení Světlo Jan Hudák.


V ulici Jana Švermy tak Světlo zatím organizuje jen jednou týdně zájmové kroužky pro děti a mládež. Nízkoprahový klub by měl vzniknout v bývalé vinárně Orfea. „Máme již předběžnou smlouvu s městem,“ oznámil předseda. Měl by být otevřen každý den v odpoledních hodinách. „Přesné hodiny ještě nevíme, ale mělo by to být tak, že když děti skončí ve škole, můžou jít sem. Plánovali jsme i víkendy,“ řekl Jan Hudák.


„Děti budou moct přijít do klubu kdykoli. Pro jejich zábavu tu například budou pingpongové stoly nebo šipky. Naším cílem je, abychom děti dostali do zájmových kroužků,“ vysvětlil předseda sdružení. Podle předpokladu by zde mohlo být v týdnu otevřeno od 14 do 19 hodin.


Nové nízkoprahové centrum bude nabízet čtyři služby. Certifikovanou primární prevenci, klub, zájmové kroužky a terénní sociální práce. Kromě klubu a kroužků, kde bude pro děti na každý den připravená nějaká činnost, tak bude v rámci centra fungovat i terénní pracovník. Ten by měl být pomocnou rukou pro lidi, kteří mají problémy. „Naším cílem, není obcházet problémové rodiny, ale nabídnout jim naši službu. Kdo bude mít zájem, za tím pracovník přijde a pomůže,“ vysvětlil předseda.


Nízkoprahový klub může být otevřen jen díky finančním příspěvkům. Světlo získalo peníze od od Úřadu vlády, nadačního fondu Vodafone, ale také od města. To jim věnovalo sto dvacet tisíc z grantového programu. Kromě těchto již získaných peněz čeká Světlo na dotace od Úřadu práce. Ty by měly jít na mzdy vedoucích kroužků. Jakmile peníze získá, bude se moct centrum otevřít. „Otevřít bychom chtěli od prvního června,“ informuje Jan Hudák.