Minulý týden byly v kulturním domě Střelnice oba návrhy představeny veřejnosti. „Chtěli jsme znát názory a připomínky veřejnosti. Na jejich základě jsme oběma autorům zadali úkol, aby své studie dopracovali. Do konce října by se měly finální verze odevzdat a v listopadu pak rada města doporučí zastupitelstvu jednu ze studií. Rozhodovat ale budou zastupitelé,“ informoval starosta Jiří Kulhánek.

Chodci a relaxace

Oba návrhy přicházejí se stejnými motivy. Těmi jsou především oživení náměstí – včetně návrhu nové kašny, jeho lepší zpřístupnění chodcům a rozšíření relaxačních a odpočinkových míst. I když preferují chodce nad automobilovou dopravou, mají studie jedno společné. Obě zachovávají stejný počet parkovacích míst, zvyšují počet míst k sezení a přidávají na náměstí zeleň.

Pěší zóna po jižní straně

Autorem prvního návrhu je dvojice architektů Ladislav Komrska a Jaroslav Pachner. „Z náměstí by mělo zmizet, co tam nepatří. Například změť značek a různých stožárů nebo betonové nádoby na rostliny,“ uvedl Ladislav Komrska.
Tím nejdůležitějším prvkem návrhu je velká pěší zóna se zelení po jižní straně náměstí. „To znamená ze strany radnice a ulice Jana Švermy. Na tuto část náměstí svítí nejdéle slunce a měla by proto sloužit chodcům. Co se týče aut, ponecháme zde pouze zásobování obchodů. Pro vozidla vyčlením opačnou severní část a před bankou jsme místo jednostranného parkování navrhli dvoustranné,“ představil studii druhý z autorů Jaroslav Pachner.

Zúžit vozovku, rozšířit chodníky

Druhým autorem je pražské studio Projektil Architekti. Hlavní body představil Deníku architekt Petr Leška. „Chceme náměstí srovnat do jedné úrovně. To znamená zlikvidovat obrubníky a plochy z nekvalitní dlažby. Zmenšit plochy pro auta, ale tak, aby byla zachována možnost parkování a objezdnost náměstí. Posuneme zúženou vozovku dále od domů a tím získáme velký prostor pro chodce a předzahrádky. “

Budou potřeba miliony

Studie jsou jedna věc, ale jejich realizace věc druhá. Jak uvedl kadaňský starosta Jiří Kulhánek, zapotřebí bude mnoho milionů, město bude žádat o dotace, což může trvat roky. „Rekonstrukce náměstí by se nejspíše prováděla postupně a v delším časovém horizontu podle finančních možností,“ řekl před časem starosta.