„Připomínky samozřejmě budeme brát v potaz, z jednání se vypracuje závěr, který budou mít k dispozici při svém rozhodování zastupitelé,“ vysvětlil kadaňský starosta Jiří Kulhánek.


„Vybereme vítěznou studii a pak si podle ní nechá město vypracovat projekt. Samotná realizace nejspíš proběhne po etapách v letech 2008 až 2013, budeme závislí na dotacích z unie,“ pokračoval starosta.


A co všechno architektonické studie zahrnují? Například podobu nové kašny, veřejného osvětlení, zeleně, parkovacích ploch, nového mobiliáře a řadu dalších změn. Veřejné projednávání proběhne prvního října od pěti hodin odpoledne v kulturním domě Střelnice.