„Vadí mi špatný stav chodníků a to, že jsou na podzim neuklizené, plné listí. Sama jsem si díky tomu způsobila úraz,“ říká Alena Popovičová. Na stav chodníků si stěžují jak maminky, které vozí své děti v kočárcích, tak i muži. “Stav chodníků je strašný,“ řekl doslova Jiří Zušťák.


S chodníky úzce souvisí i stav komunikací. „Jako řidiči mi nejvíce vadí špatný stav místních vozovek,“ nechal se slyšet Petr Benedikt.


Tato situace by se však měla zlepšovat. Kadaň vyčlenila ze svého rozpočtu více jak padesát tři milionů, které budou využity na vylepšení chodníků, silnic a dalších cest.


Město má totiž vypracováno plán, ve kterém jsou vyznačeny všechny lokality, kde je potřeba komunikace opravovat. Ten má u sebe starosta. „Víme, že situace je špatná, ale nejde všechno udělat během jednoho roku,“ vysvětluje vedoucí odboru výstavby Milan Straka.


Lokality, které by se měly opravovat jsou sice vytipované, přesto není přesně dané, co se kdy bude opravovat. „Záleží na radě a na zastupitelstvu, pro která místa se rozhodnou,“ vysvětluje Milan Straka. „Začalo se u Komenského, v Máchovce, Na průtahu, na „áčku“,“ vyjmenovává některé již započaté opravy Milan Straka.


Část komunikací ve městě je však ve vlastnictví kraje a zde může nastat problém. „ Občané se pochopitelně mylně domnívají, že patří městu, které je musí opravit,“ oznamuje starosta Jiří Kulhánek.


Jako příklad uvedl starosta ulice Na Průtahu, Švermova, Klášterecká, Jungmanova nebo Hřbitovní. “Ty nejsou v dobrém stavu, ale kraj již pracuje na projektové dokumentaci,“ dodává starosta. K jejich opravě by tedy mělo dojít v letech 2009 až 2010.


Milan Straka bude odpoledním hostem Dne s Deníkem. V odpoledních hodinách by měl přesněji informovat o tom, kde se bude opravovat a co vše je zahrnuto v plánu oprav, který je zpracován.


Den s Deníkem se koná již dnes na Mírovém náměstí v Kadani. Diskuze je v plánu mezi 15 až 17 hodinou. Celý program však začne již ve dvě.

Kolik peněz kam půjde


chodníky a komunikace- 15 500 000
•chodník - průmyslová zóna Královský vrch- 2 400 000
•regenerace panelových sídlišť (B)- 8 900 000
•regenerace panelových sídlišť (C)- 7 000 000
•komunikace Lázeňská ulice- 3 600000
•lávka- 4 500 000
•cyklostezky- 5 000 000
•In line stezka v lesoparku- 3 800 000
•In line stezka - dotace MF ČR- 3 000 000