Sociální komise projekt přijala a ohodnotila jej jako velmi dobrý. „Našli jsme drobné nedostatky, spíše formální. Budeme se Světlem spolupracovat, aby se projekt doladil a do dubnového zasedání zastupitelstva byl připraven ke schválení,“ oznamuje předsedkyně sociální komise Lenka Raadová. „Myslím, že je to na dobré cestě,“ dodává.


Sdružení Světlo napasovalo svůj projekt na dvě ze tří témat, které komise stanovila. Prvním je terénní pracovník, který bude působit v rodinách ohrožených sociálním vyloučením. Druhé téma pak bylo vybudování nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Menší nedostatky viděla komise právě v projektu klubu, kde bylo zahrnuto až příliš aktivit. „Méně by bylo možná více,“ vyjadřuje svůj názor Lenka Radová.


Práce terénního pracovníka spočívá v tom, že bude působit právě v rodinách ohrožených sociálním vyloučením. Tam by měl pomoct a poradit dětem, kam jít a jak se začlenit. V nízkoprahovém klubu pak bude vytvořeno několik kroužků pro děti. Mezi nimi je například taneční nebo výtvarný kroužek. Kroužek doučovací nebo přípravný pro děti, které by mohly skončit ve zvláštních školách.


Cena projektu, který Světlo předložilo komisi, se pohybuje kolem dvou milionů korun. Není vyloučeno, že sdružení získá celých dvě stě tisíc. „Mohla by být odsouhlasena celá částka, kterou město na tyto projekty vyčlenilo, ale poslední slovo má zastupitelstvo,“ říká Lenka Raadová.


Světlo už má pro nízkoprahový klub vytipovaný objekt. Měla by jím být bývalá vinárna v kině Orfeum. Tyto prostory by pak podle předpokladů předsedy sdružení mohly děti využívat přes týden od 14 do 17 hodin. „ Od prvního května by mohl být klub v provozu. Děti sem mohou kdykoli přijít a bavit se. Mohly by zde například být tři stoly na ping pong, které můžou využít. Naším cílem pak je dostat tyto děti do zájmových kroužků,“ říká předseda sdružení Jan Hudák.