Czech Point slouží pouze k získávání ověřených výpisů, nejde zde nahlížet například do katastru nemovitostí a podobně. K tomu nadále slouží příslušné úřady a jejich kanceláře. CP je místo s terminály napojenými na internet, proto by lidé při využití této služby měli na úřadě strávit méně času.
Kadaňský terminál se nachází v informačním centru na Mírovém náměstí 1, v přízemí radnice. Další terminál je pak přímo na matrice.


Zájemci o ověřené výpisy potřebují vědět příslušné informace (viz infobox) a musí mít s sebou doklad totožnosti. Objednávat se nemusí, stačí se rovnou vydat na úřad. Stačí pracovnici, která terminál CP obsluhuje, nadiktovat svůj požadavek a potřebné informace. Během pár minut už by měl zájemce dostat ověřený výpis, o který žádal. Za výpis nebo opis zaplatíte padesát korun za každou stránku.


„Lidé zatím nových služeb téměř nevyužili, jen na matriku si chodí pro výpis z rejstříku trestů,“ říká Veronika Červená z informačního centra města Kadaně. Myslí si, že lidé zatím nejsou dostatečně informováni o nové službě. Místo terminálu je označeno na vchodových dveří IC modrou samolepkou s nápisem CZECH POINT.
I v Jirkově plánují tuto službu zavést. Tajemnice městského úřadu Věra Avakjanová uvedla, že „Czech Point by tu měl fungovat od 1. února. Teď se instalují počítače a zkouší se nový program.“
Chomutov je na tom obdobně – od února by měl CZECH POINT fungovat i zde. Momentálně se jede na zkušební provoz; zaměstnankyně, které budou terminály obsluhovat, ještě pojedou v průběhu ledna na školení. Od prvního února by pak měla služba fungovat naplno.
Dokonce i v menších obcích už Czech Point funguje, nebo se připravuje ke spuštění. Například obec Křímov službu spustila od 3. ledna a v obci Hrušovany se nyní instaluje nový program, který by měla veřejnost využívat již od konce února.


Czech Point je projekt ministerstva vnitra a informatiky České republiky. Smyslem tohoto projektu je vytvoření kontaktních míst, na kterých bude moci široká veřejnost získávat výše uvedené výpisy a opisy, které jsou v centrálních registrech státu. Tato služba také umožní získané opisy a výpisy převést do elektronické podoby. V konečné fázi projektu by měl každý občan mít možnost spojit se s většinou orgánů a úřadu státní správy z jednoho místa, aniž by musel na příslušný úřad fyzicky jít.