„Chceme si u nás udržet perspektivní lidi. Ceny bytů v Kadani se zvedly, koupě bytu nebo domu často není v jejich možnostech,“ vysvětluje kadaňský starosta Jiří Kulhánek.


Vedení města proto vyhradí některé městské byty pro osoby mladší třiceti let. Podmínkou je, že musí pracovat ve městě nebo v jeho okolí, kam patří i průmyslové zóny.


Smlouvy budou na pět let


Každý, kdo byt získá, v něm bude bydlet nejvýše pět let, pak bude muset odejít „Za tu dobu si může našetřit peníze na vlastní bydlení, třeba ve stavebním spoření,“ říká starosta.


Mladí obyvatelé, na které byt vyjde, zaplatí regulovaný nájem, který je nižší než tržní. Ze zákona se každý rok zvyšuje, ale vždy jen o určenou malou část. Právě nízké měsíční náklady mají udržet mladší ročníky ve městě.


Vybráno je kolem dvě stě padesáti bytů


Kadaň téměř všechny své byty rozprodala nájemníkům, záměrně si nechala dva domy, jeden je v Golovinově ulici, druhý nad Plusem. V nich je dohoromady tři sta padesát pět bytů první kategorie. Dvě třetiny z nich obsadí právě mladí.
Podle starosty se pro tyto účely hodí, protože jde o malé byty.


„Z tohoto důvodu jsme si je ponechávali, jsou vhodné pro sociální účely,“ vysvětluje. Zbylá třetina bytů je nyní obsazená.


Projekt musí projít zastupitelstvem


Zatím není jasné, jakým způsobem bude město byty přidělovat, ani kdy si první zájemci budou moci podat žádost. Na projektu zapracuje rada města a zařadí ho do podkladů k prodeji bytů. O celé věci bude následně rozhodovat na svém jednání zastupitelstvo.