O zbylých dvacet pět bytů je stále zájem. V již zmíněných neprodaných sociálních bytech žijí lidé, kteří nemají na zaplacení kupní ceny.


„Bydlí tam starší lidé, nemocní nebo zdravotně postižení a sociálně slabší lidé,“ potvrzuje starosta Jiří Kulhánek.

„Uzavřeli jsme s nimi dohodu o užívání bytu. V případě, že někdo byt opustí, bude nabízen dál k prodeji obálkovou metodou. Asi dvacet těchto bytů si ponecháme, jsou totiž vhodné pro bezbariérové použití,“ informoval starosta.


Privatizace bytů byla podle něj úspěšná. „Hlad po bytech je veliký, dokonce i po těch s nájemníky,“ říká starosta. I přes to si město ponechává byty ve svém vlastnictví. Mezi ně patří tři sta padesát pět bytů první kategorie

„Tyto byty jsou v současnosti obsazeny nájemníky. Nachází se zde ale hodně malometrážních bytů, kam v případě, že se uvolní budeme umisťovat přednostně začínající rodiny a seniory,“ představuje plány města starosta.


Ve vlastnictví Kadaně zůstanou také byty služební, kterých je asi dvanáct, byty v domech s pečovatelskou službou na hradě a ve Věžní ulici. Dalšími jsou byty nižší kategorie zejména z lokality Prunéřov. Posledních tři sta dvacet bytů I.kategorie zůstává v majetku města, protože byly postaveny ze státních dotací a tudíž je není možné dvacet let od jejich dostavby prodat. Přesto už funguje jakási dohoda, že po uplynutí tohoto časového údobí, budou moct nájemníci o byty zažádat.


Z prodeje bytů město získalo od roku 2002, kdy začala první etapa prodeje dvě stě milionů korun. „ Z těchto peněz jsme si šedesát milionů ponechali v rezervě,“ oznamuje starosta. Na tyto finance bude město sahat v případě, kdy získá dotace z fondů EU a bude nutné dodat část peněz z vlastních zdrojů.

„Dalších padesát milionů jsme investovali do stavby domova důchodců a zbylých devadesát milionů korun jsme použili na obnovu komunikací a chodníků a na regeneraci sídlišť,“ vzpomíná starosta, na co byly peníze použity.