Průvod si nenechal jako každý rok ujít ani poslanec Přemysl Rabas, který je ředitelem zooparku. Trojice králů za sebou nechávala na dveřích tradiční značku K+M+B 2008, napsanou křídou.

Chomutovský podkrušnohorský zoopark pořádá v neděli 6. ledna Jízdu Tří Králů do betléma ve skanzenu Stará Ves.
Tři Králové se svým velbloudem vyrazí ze zooparku na cestu k malému Ježíškovi v jednu hodinu odpolední.
Mezi tím se zastaví v otvické obchodní zóně u Kauflandu a odtud pak po cyklostezce půjdou dál se svými dárky pro malého Ježíška, který leží v jesličkách ve skanzenu Stará Ves.


Podle pověsti mu nesou tři dary zlato, kadidlo a myrhu. Zlato jako symbol bohatství, kadidlo , které je díky své vůni, navozující slavnostní atmosféru, v mnoha náboženstvích velmi vyhledávané. Šlo o směs vonných dřevin a pryskyřic, myrhy, semínek, kořenů a usušených květů. Kadidlo se mimo vykuřování v chrámech používalo odedávna k výrobě mastí a léků. Myrha je hmota-šťáva, vytékající ze stejnojmenného keře, která na vzduchu ztuhla ve žluté, červené či hnědé průhledné kousky o velikosti ořechu, za kterou se platilo zlatem. Proto si ji mohli dovolit jen největší boháči. Už staří egypťané balsamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou. Římané zas myrhu přidávali k vínu, aby nasálo libou vůni a také si ji vtírali do vlasů. Podobně jako kadidlo patřila i myrha mezi vonné látky s léčebnou schopností.


Při příchodu do skanzenu se Ježíškovi pokloní a předají mu své dary. Slavnostní atmosféru bude svými písněmi návštěvníkům zpříjemňovat dětský pěvecký sbor