Miliony do sídlišť


Jirkovský plán bude zaměřený na revitalizaci sídlišť Vinařická I, Vinařická II a Na Borku. Do zájmové oblasti byl začleněn také areál Městského ústavu sociálních služeb v Mládežnické ulici a okolí Podniku služeb včetně ubytovny pro neplatiče a rybníku Hřebíkárna.
Pokud bude Jirkov úspěšný, může získat z fondu Evropské unie až 120 milionů korun. A kde budou vidět konkrétně? „Obnovíme a vysadíme zeleň, opravíme chodníky a komunikace, vylepšíme veřejné osvětlení a budeme se moci pustit do rekonstrukcí a výstavby hřišť, sportovišť a také parkovacích ploch,“ vyjmenovala základní plány města mluvčí radnice Eva Dušková.
Podle místostarosty Jaroslava Cingela bude největší investicí velké sportoviště, které město plánuje postavit mezi oběma sídlištními školami.


Zapojí se i SVJ?


Část balíku bude určena také na investice a opravy do samotných paneláků, kde je ale třeba spolupráce s vlastníky bytových jednotek. Ti se mohou společně s dalšími partnery zapojit i do přípravy zmíněného plánu.
Jirkovský IPRM je obdoba projektu, jaký vznikl v Chomutově. Tam vypracovali dva – jeden obsahuje stavbu obřího sportovně relaxačního areálu na místě bývalých kasáren a druhý je zaměřený rovněž na obnovu sídlišť. Konkurovat si ale nebudou, Jirkov se bude hlásit do programu, který je určený menším městům.
Stejně jako v Chomutově si jirkovská radnice najala na vypracování plánu specializovanou externí firmu. IPRM musí být připravený do září letošního roku.