Jak již Deník informoval, v roce 1995 postavil bývalý učitel školy Roman Křelina ve spolupráci se sochařem Josefem Šporgym relaxační budoár. Ten byl ale před třemi lety zbourán, ředitelka Sailerová nyní na jeho místě plánuje jiné umělecké dílo v podobě obřího sousoší.
Na zbourání budoáru a porušení autorského zákona mají oba zúčastnění zcela opačný názor. „Autorská práva porušena nebyla. Onen budoár byl zbourán před třemi lety, panu Křelinovi jsem to oznámila. Aby byl porušen autorský zákon muselo by být umělecké dílo zaregistrováno a pro jeho vytvoření by musela být sepsána smlouva. Nic takového se nestalo,“ argumentovala v našem prvním článku Milena Sailerová.
Reakce Romana Křeliny na sebe nenechala dlouho čekat. Na adresu Chomutovského deníku přišla jeho odpověď:
„Umělecké dílo socha – budoár bylo vybudováno v roce 1995 na základě dohody mezi původní ředitelkou paní Hanouskovou a autorem díla Romanem Křelinou, se souhlasem města Jirkov. Žádný zákon nenařizuje autorům své dílo zaregistrovat.
Uvedu pouze fakta: Ředitelka Sailerová nechala sochu budoáru, darovanou škole zdarma, svévolně zbourat. O jejím záměru jsem nebyl nikým vyrozuměn. Souhlas k likvidaci díla jsem nikdy nedal. Pro ochranu autorů uměleckých děl platí zákon autorský, na který se odvolávám. Škola jako vlastník má oprávnění dílo užít, nikoliv ničit.“