Městští radní petici vyhověli a rozhodli, že oficiálně povolené místo pro graffity bude rampa a sloup v objektu mateřské školky ve Studentské ulici a dále zeď mezi Domem dětí a mládeže Paraplíčko a sousední restaurací.