„Stát tyto dotace snížil o dva miliony, to ale bylo až po schválení rozpočtu,“ vysvětluje starosta Radek Štejnar.


Stát ještě může tyto dotace navýšit. Pokud se tak nestane, bude město ještě po půl roce s MěÚSS jednat. „V případě, že se prokáže opodstatněnost, město tyto prostředky dodá,“ informuje starosta.


Ředitelka ústavu Eva Šulcová přesto už teď bije na poplach. V tomto roce se totiž mnoho věcí zdražilo, což se podepsalo i na rozpočtu MěÚSS. „Došlo k nárůstu cen za energie, za spalování nebezpečných odpadů, zdražilo se vodné, ale i ostatní suroviny. K tomu se ještě navýšilo DPH, což se také promítne do rozpočtu,“ říká Šulcová.


Jen energie stála MěÚSS v loňském roce sedm milionů. Letos to bude nejméně sedm a půl. „Budeme muset minimalizovat náklady. Nebudeme moct nakoupit nové vybavení, nebo jen velmi omezeně,“ dodává ředitelka. Své varování přednesla i na zasedání zastupitelů.


MěÚSS počká, zda bude možné získat peníze od státu. V tom případě nebude požadovat pomoc od města.


„Podali jsme žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí k přehodnocení výsledků dotačního řízení,“ informuje Eva Šulcová. „Město nám přesto slíbilo, že se po půl roce k problému vrátí. Pokud nebudou dotace od státu jsem přesvědčená, že nám město pomůže. Ví, o jaké klienty se staráme, jsou to především senioři. Pokud prokážeme efektivní hospodaření, tak si myslím, že to bude v pořádku,“ říká Eva Šulcová.


MěÚSS nechce chybějící peníze získávat od svých klientů, ani od svých zaměstnanců. „Každopádně není účelem navyšovat ceny pro klienty a ani nechceme snižovat mzdový limit. Už teď je práce zaměstnanců přímé péče i ostatního personálu nedohodnocená vzhledem k její náročnosti a zodpovědnosti za ni,“ potvrzuje Eva Šulcová.


Pro tento rok má Městský ústav sociálních služeb krizový rozpočet. „Celková výše nákladů je přibližně 64 milionů. V příjmech nám pak dva miliony chybí. 38 milionů jsou vlastní příjmy, 20 milionů získáme od státu a 4 miliony přispěje město,“ informuje Eva Šulcová.