Pobavit se muzikou, tancem, soutěžemi a vystoupením sboru seniorek, přišlo na dvě stě padesát důchodců z celého Jirkova. Další, svým rozsahem stejně velkou akci, plánují organizátoři na sedmnáctého prosince. To se koná tradiční předvánoční zpívání.