Koncepce, vypracovaná Městským ústavem sociálních služeb Jirkov (MěÚSS), má několik etap. Má omezit dopad negativních jevů v souvislosti s nepřizpůsobivými na ostatní Jirkováky, na děti i mládež.


Nepřizpůsobiví obtěžují a omezují nejen slušné lidi, ale i rozvoj města samotného. Pokud jde přímo o bezdomovce, ti přes léto tráví dny v parcích, u nádraží, na ulicích, v zastávkách MHD či před večerkami. Někteří z nich se nemají kde umýt, vyprat si oblečení, kde sehnat jídlo. Minimálně tak budí pohoršení u ostatních i u turistů.


V první fázi bude centrem dění noclehárna v ulici Boženy Němcové. Dál bude sloužit jako ubytovna pro bezdomovce, ale bude tu i psycholog, sociální poradna, poradna pro drogově závislé, výdej jídel pro dávkaře, sprcha za poplatek a terapeutické dílny. Využívat ji budou moci pouze lidé s trvalým pobytem v Jirkově.


Noclehárnu, kterou provozuje MěÚSS, povede koordinátor sociální péče. Jak vyplývá z materiálu zpracovaného MěÚSS, příčinou bezdomovectví jsou problémové vztahy, útěky z domova, ztráta bytu, zaměstnání, zadluženost či návrat z výkonu trestu. Tito lidé jsou pak opuštění, bez zázemí, často bez sebevědomí a důstojnosti.


Nebudou se tu soustřeďovat jen bezdomovci a klienti ubytovny, ale pro radu si sem budou moci přijít i další skupiny sociálně vyloučených – dlužníci nájemného, alkoholici, drogově závislí, dlouhodobě nezaměstnaní. Pro ně bude fungovat sociální poradenství, přednášky na různá témata včetně prevence kriminality a řešení složitých životních situací.


„Odborníci tu povedou pracovní terapii, resocializační programy, jejichž cílem bude naučit sociálně vyloučené správným návykům, aby se mohli zařadit do společnosti,“ upřesnila mluvčí Jirkova Eva Dušková.


Výše popsaná první etapa koncepce rozvoje sociální prevence zahrnuje tedy zlepšení hygieny a ubytování v noclehárně (částečně již probíhá výměna stoupaček, elektroinstalace, změna vytápění, ohřevu vody, úpravy hygienického zázemí); vybudování centrální jídelny v noclehárně, která bude sloužit jako společenská místnost pro klienty pro besedy, terapeutické dílny apod., a vybudování hygienického centra.


Druhá etapa umožní MěÚSS zaměstnat pod dozorem v chráněných dílnách problémové občany. Třetí etapa umožní klientům, kteří projdou resocializačním programem, přejít z noclehárny do azylového domu. Dále se vybudují sociální byty pro neplatiče a sociálně slabé.