Jak plány Jirkova dopadnou, bude jasné na konci března. Podle starosty Radka Štejnara má Jirkov šanci uspět.

„Údajně se připravovalo šestačtyřicet měst. Šance uspět je ale vždycky. Myslím si, že naše IPRM je dobře připraveno,“ sdělil.


Prostor k životu, jak se IPRM Jirkova jmenuje, zahrnuje celkem dvacet pět hektarů veřejných prostranství, které by se měly zvelebit. Počítá se také s modernizací více než šestnácti set bytů. Jirkovská sídliště, pokud se podaří získat dotace, spolknou v průběhu pěti let čtyři sta čtyřicet osm milionů korun.


Město již od května sbíralo podněty od svých obyvatel a na podzim dávalo dohromady projekty. Do IPRM se kromě něj zapojilo také Stavební bytové družstvo Chomutov, některá společenství pro dům a jeden soukromý vlastník. Cílem všech, více než třiceti, projektů je zlepšit prostředí v oblasti na horních sídlištích, a to jak fyzické, tak i sociální.


Nejvíce peněz má směřovat do obnovy bytového fondu. Počítá se zhruba se sto devadesáti miliony korun. Půjde především o stavební práce, které budovy zhodnotí a ušetří až dvacet pět procent spotřeby energií u panelových domů. Město bude kromě svých bytů investovat i do úprav veřejných prostranství, zeleně, osvětlení, hřišť a parkovišť.


Do projektů, zaměřených na sociální integraci, jsou kromě města zapojeny i příspěvkové a neziskové organizace. Mezi nimi jsou například Kulturní, vzdělávací a informační zařízení, Městský ústav sociálních služeb, ZŠ Krušnohorská, Český svaz žen, Dům dětí a mládeže Paraplíčko, Pionýrské středisko, folklorní soubor Jirkovák, občanské sdružení Kuprospěchu. Tyto organizace budou zvýhodněny, pokud se budou ucházet o dotační tituly, které budou zaměřeny na vybranou zónu- sídliště Vinařice I a II, Na Borku a okolí Podniku služeb.


Z čtyř set čtyřiceti osmi milionů korun by měl v případě, že Jirkov uspěje, zaplatit jen čtyřicet pět milionů korun. Nejvíc by se investovalo v letech 2010 a 2011. Všechno by mělo být hotovo nejpozději do roku 2013.