Podle ministerstva vnitra je totiž Jirkov nejnebezpečnějším městem Ústeckého kraje s počtem obyvatel do 25 tisíc. Ze čtrnácti hodnocených měst skončil na prvním místě.


V Jirkově za první pololetí loňského roku došlo k 687 trestním činům. Třeba v Klášterci nad Ohří museli policisté za stejné období řešit jen 261 provinilců.
Velký problém má Jirkov s kriminalitou mladistvých. Proto již nyní začal v Jirkově působit preventista z řad strážníků. Účastnil se jednání s výchovnou komisí na ZŠ. Proběhly již první besedy s důchodci, zájem mají i mateřské školky. V rámci prevence se od května rozšíří noční hlídky z jedné na dvě, a to díky novým kolegům, kteří nastoupili v lednu a momentálně absolvují školení.


Celková trestná činnost za 1. pololetí 2007 ve městě Jirkov

celková trestná činnost 687

majetková kriminalita 443

násilná kriminalita 41
krádeže vloupáním 147

krádeže vloupáním do bytů a rodinných domků 26

krádeže vloupáním do ostatních objektů 108

krádeže prosté 264

krádeže věcí z motorových vozidel 107

krádeže motorových vozidel 17
krádeže v jiných objektech 79


Městská policie se již přihlásila do projektu prevence. Nyní ředitelka městské policie Marta Bendová zpracovává návrhy, které by mohl projekt z části dotovat. „Chceme přidělat bezpečnostní kameru v Mládežnické. Mohla by monitorovat i plánované sportovní hřiště u základních škol,“ poznamenala.
Dále budou strážníci žádat o peníze na rozšíření pultu centrální ochrany, na který je momentálně napojeno 35 objektů. Celková částka, kterou ministerstvo vnitra uvolní, není ještě známa.

Štejnar: situace s kriminalitou je výbušná

Kriminalita v Jirkově je na hranici únosnosti. Obec nemá potřebné pravomoce. Starosta Radek Štejnar zve ministry na setkání.
Starosta Jirkova Radek Štejnar poslal otevřený dopis ministrům, na které se obrací s problematikou vzrůstající trestné činnosti. Součástí dopisu je i pozvání na setkání, které organizuje město Jirkov 17. března na Červeném hrádku. Radek Štejnar upozorňuje na to, že problematika se týká celé městské aglomerace Chomutov- Jirkov, ve které žije přes 70 tisíc obyvatel. Situaci v regionu označil za „výbušnou“.


V dopise starosta poukazuje na vzrůstající statistiky trestné činnosti a zdůrazňuje nárůst deliktní činnosti, která je velmi nepříjemná a trápí řadu lidí. Jako jeden z důvodů kritické situace uvádí sociální složení obyvatelstva. „Na uvedenou problematiku začínají důrazně upozorňovat občané, kteří samozřejmě v prvé řadě vznášejí své kritické připomínky k voleným představitelům samosprávy,“ píše Radek Štejnar.
Snaží se upozornit zákonodárce na to, že města a obce mají pouze omezené možnosti řešení. „Proto se radikalizují názory občanů, které by mohly přerůst v nežádoucí akce, které ještě více zhorší současný stav,“ obává se starosta.


Jeho slova dokumentují i některé příspěvky v internetové diskuzi na stránkách jirkovské radnice. Tam se po nedávném incidentu, kdy opilí Romové ztloukli strážníka, rozhořela živá debata s rasistickými narážkami. Právě tento případ byl hlavním impulsem pro vedení obce, aby situaci začalo řešit rázněji.
V závěru dopisu uvádí starosta svůj názor, podle kterého lze situaci řešit pouze za součinnosti všech zainteresovaných složek, tedy především státní a městské policie, státního zastupitelství a soudů. Podle něj už nelze vzrůstající kriminalitou omlouvat nedostatečným počtem policistů či soudců.
Kromě ministra vnitra, spravedlnosti a ministra pro místní rozvoj zve Jirkov i poslance a senátory, členy bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny, zástupce Policie ČR, městských policií a státního zastupitelství a v neposlední řadě starosty okolních obcí, kteří mají podobný problém s bezpečností.


„Chceme upozornit na nutnost změny v přístupu státu. Chování některých skupin obyvatelstva nemůže být tolerováno, a stát nemůže nechávat obce, ať si s tím samy poradí,“ dodává jirkovský starosta Radek Štejnar.