Situací se už začal zabývat jirkovský Podnik služeb. Podle posledních zpráv bude Podnik služeb na vytipovaná místa přidávat kontejnery nové, a tam, kde pro ně nebude místo, je bude vyvážet častěji. To se samozřejmě odrazí na zvýšených nákladech, které bude muset hradit město nad rámec schváleného rozpočtu.
Harmonogram svozu odpadu byl dosud pro plast a papír jednou za dva týdny, nádoby na sklo se vyvážejí jednou za dva měsíce.