“Jezdíváme tudy autem a za teplého počasí i na kolech a musím říct, že je vozovka v katastrofálním stavu,“ míní Rudolf Hájek z Chomutova. „Je jen dobře, že si na ní kraj vzpomněl.“ Právě Ústecký kraj je majitelem silnice.


Jak potvrdil i František Janačík z kanceláře hejtmana Ústeckého kraje, úseky komunikací byly do rekonstrukcí zařazeny kvůli nevyhovujícímu stavu.
“Vykazují řadu podélných i příčných nerovností, lokální výtluky, místy vytlačené kraje a síťové trhliny, které v minulosti vznikly při pokládce živičných krytů,“ upřesnil. Rekonstrukce silnic i jejich podloží obsáhne více než devatenáct kilometrů vozovky.


První z tras, které čeká oprava vede z Jirkova, protíná Otvice a dále se vine přes Pesvice, Všestudy, Hošnice a Sušany až k havraňské křižovatce. Druhý úsek začíná u otvické křižovatky a lemuje Bandu a Kamencové jezero až po Chomutov. Třetí propojuje právě křižovatku u pesvického letiště s Údlicemi.


Součástí stavebních prací je také úprava krajnic, oboustranné prohloubení a obnovení profilu silničních příkopů a nanesení hydroosevu. Dále sjezdy na přilehlé polní a lesní cesty a nemovitosti, doplněny a osazeny budou směrové sloupky, svodidla a zábradlí u propustků. Součástí bude vyznačení vodorovného dopravního značení a revize a popřípadě výměna dopravních značek.


O peníze na financování projektu, spočítaného na přibližně sto padesát sedm miliónů korun, chce Ústecký kraj žádat prostřednictvím regionálního operačního programu. Jestli bude zařazen k čerpání evropských dotací, se dozví ještě v průběhu dubna. V případě úspěchu budou krajem vypsána výběrová řízení na dodavatelské firmy. Pokud vše půjde hladce, práce by mohly být zahájeny ještě na podzim tohoto roku.


S dokončením je počítáno v roce 2009.