Jídelna bude určena pro zhruba patnáct až dvacet lidí. Využívat ji však budou moct až desítky občanů, když vezmeme v úvahu střídání. Teplá jídla sem budou dovážena od Dubu, kde sídlí domov důchodců a kde je kuchyň. V této fázi je výdejna určena pouze pro Jirkováky.


Služba bude určena pro všechny, kdo pobírají sociální dávky a v poměrné výši dostávají i stravenky. „Máme zájem aby tito lidé měli možnost jednoho teplého jídla denně. Takže místo stravenek dostanou teplé jídlo,“ vysvětluje místostarosta Jirkova Jaroslav Cingel.


Nejpozději do dubna by měla být nová jídelna hotová. Sociální pracovníci budou při výdeji dávek a stravenek informovat ty, kteří mohou výdeje obědů využít. Do té doby, než začne služba fungovat se ještě vypracuje systém, který určí kdo všechno bude smět službu využít.


Do rekonstrukce se zapojí stavební firma, pracovníci Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, ale i dobrovolníci z řad klientů noclehárny. Všechny úpravy bude financovat Městský ústav přibližně sto tisíci ze svých úspor.