„Služby jsou určeny pro všechny registrované čtenáře, kteří nemohou číst tištěnou knihu v plném rozsahu. Indispozice může být i krátkodobá, například po operaci zraku,“ informuje hlavní aktérka nové aktivity Leona Hradecká. Knihovna jim poskytuje i donáškovou službu.


Otevřením oddělení pro slabozraké a nevidomé občany aktivita knihovny pro zrakově postižené občany nekončí. Kontakt se světem by jim chtěli zjednodušit i pomocí ozvučeného internetu. „Počítač se zvukovým výstupem stojí 90 tisíc korun. Zatím jsme podali žádost o dotaci na ministerstvo kultury a pokud nám bude schválena, v září bychom chtěli ozvučený internet otevřít,“ slibuje Hradecká.
Pokud se jim záměr povede, budou na Chomutovsku první, kteří ho vlastní.