Zatím je částečně vymalován prostor za oltářem. Stropní část je modrá, tmavě červená zeď je pokryta přírodními motivy.

„Bude to stafáž pro pěvecký sbor. Dříve tu něco bylo, ale vidět byly pouhé zbytky,“ říká malířka Marie Svobodová, která v kapličce vytváří vnitřní malbu.
Po kněžišti přijdou na řadu boční stěny. Podle Svobodové budou na zdech hlavním motivem figury. „Bude tu Jan Nepomucký, protože původní stavba, namísto které nyní stojí kaplička, byla zasvěcena právě jemu. Předpokládáme, že zasvěcení zůstalo,“ říká.


Kromě nejpopulárnějšího českého světce se v kapli objeví postavy místních patronů. Své místo na zdi zaujmou sv. Florián, sv. Barbora nebo sv. Hubert. „Jedná se o duchovní prostor obce. Chci, aby motivy souvisely s tradicí země,“ říká výtvarnice.


Výmalba nemůže navázat na nic z dřívějška. Z minulosti zůstaly jen špinavé zdi. Svatostánek není památkově chráněným objektem. Záleží na autorovi, jak s výzdobou naloží.


Marie Svobodová v uměleckém oboru pracuje již čtyřicet let. Pracuje na volné noze jako grafička, designérka, má vlastní uměleckou tvorbu. Vystavuje u sv. Ignáce v Chomutově nebo na zámku v Chýši. Pro poutní kapli ve Vintířově vymalovala madonu. Známý je i její atelier Zelený Koníček.


K práci na skoro sto let staré kapličce v Jindřišské se dostala přes svou přítelkyni, která má v obci příbuzné. Všechny práce vykonává zadarmo. „Jako dobrovolníci tu pracují všichni. Placený máme jen materiál,“ nastiňuje situaci.


Na výzdobě pracuje skoro každý den. „Celý den pracovat nemůžu. Musím pořád po štaflích nahoru dolů, v mém věku je to pro mě dost vysilující,“ popisuje. Na vnitřní výzdobě se pracuje od začátku letošního července. Hotová by měla být někdy na začátku srpna.


Na obnově budovy ve středu obce mají velký podíl místní obyvatelé. „Kapličku vyčistili a nabídli příznivci a přátelé Okrašlovacího spolku Jindřišská v průběhu června. Dá se říci, že notně prokoukla. Teď se těšíme na to, co paní Svobodová vytvoří,“ říká Jaroslav Hurábl, předseda zmiňovaného sdružení.
Kaple má v novém kabátu sloužit občanům. V kapličce i kolem ní se konají kulturní akce. Obnovu finančně podporuje město Jirkov, pod jehož správu Jindřišská spadá.