V chomutovském okrese je v současné době devadesát dva školních jídelen. Z tohoto počtu slouží devět jídelen pro společné stravovaní mateřských a základních škol. Jako příklad lze uvést Radonice či Vilémov, kde se děti ze základní školy stravují spolu s dětmi z mateřské školy. Naopak v Údlicích vaří střední škola i pro děti ze školy základní. Mateřská školka má pak svojí jídelnu.


Samostatných školních jídelen pro mateřské školy je dále z celkového počtu čtyřicet osm, na základních školách se vaří v dvaceti čtyřech jídelnách a jídelen při středních školách je šest. Své vlastní jídelny mají také dětské domovy a výchovné ústavy. V provozu jsou celkem čtyři. Poslední samostatnou jídelnu má Ústav sociální péče.


Od roku 2004 platí pro školní jídelny evropské normy. Do konce roku 2007 byly dávány výjimky. Některé jídelny však před ukončením platnosti výjimek požádaly o prodloužení lhůty na některé nutné úpravy. „Jde například o dispoziční uspořádání kuchyně, úpravu podlahy nebo větrání,“ vysvětlila vedoucí oddělení hygieny dětí a dorostu územího pracoviště Chomutov Eva Fijalová.


“Jednalo se asi o šest zařízení, kterých se prodloužení lhůty týkalo, právě z výše uvedených důvodů,“ oznámila Eva Fijalová. „V podstatě jsou všechny školní jídelny v okrese vyhovující a v žádném zařízení nebyly shledány takové hrubé nedostatky, které by bránily v jejich provozu,“ uvádí vše na pravou míru Eva Fijalová.