Kdo odešle dopis s vánočním přáním na adresu „Vánoční pošta, Boží Dar 362 62“ dostane dokonce „ouřední“ potvrzení. Stačí k tomu přání opatřit známkou a zpáteční adresou, vložit jej do obálky a odeslat. Pak už vše obstará Vánoční pošta.
O tom, že zájem o oficiální ježíškovské razítko stoupá, svědčí počty dopisů, které prostřednictvím pošty na Božím Daru „ježíšek“ dostal. V roce 2002 to bylo 285 kilogramů dopisů, v roce 2005 dokonce 415 kilogram a vloni neuvěřitelný pět set padesát kilo. Letos už je to přes patnáct kilo.