„Doprava v této části města je přetížená a parkující auta často brání v průjezdu ve dvou směrech. Nemluvě o průjezdu pohotovostních a hasičských vozů,“ řekl Miroslav Král z městské policie. Městská policie bude na dodržování pravidel v ulicích označených jednosměrkami více dohlížet. Mírnější hodlá být jen v prvních týdnech, než bude změna více zažita. Předejít chce dopravním nehodám a řidičům má být nápomocna v orientaci ve změněném dopravním značení.

Jednosměrný provoz bude nově v ulici Prokopova, Holečkova a části ulic Pionýrů a Čechovy. Provoz v Čechově ulici pak bude veden ve směru od Beethovenovy ulice do ulice Ing. Meisnera. Holečkova bude zjednosměrněna od Kochovy do Čechovy ulice a Prokopova od Čechovy ke Kochově ulici. Ulice Pionýrů se zjedosměrnění od Čechovy ke Kochově ulici.

Které ulice jsou nově upraveny jako jednosměrné.
Které ulice jsou nově zjednosměrněny.