Podle vedení města to je v zájmu Chomutova. Souhlas musí dát ještě zastupitelstvo. Plánované výdaje na nové kulturní středisko přesahují 145 milionů korun.

„Původně jsme plánovali, že z EU budeme žádat dotace ve výši 134 milionů korun, město pak dá 11 milionů korun. Strukturu financování jsme ale nakonec upravili. Město bude projekt financovat přesně padesáti procenty,“ informovala primátorka Chomutova Ivana Řápková.


Pokud by tedy nyní Chomutov s žádostí uspěl a získal by dotace ve výši padesát procent, zaplatil by o více než šedesát milionů navíc, oproti původnímu předpokladu.


O změně začalo vedení města uvažovat minulý čtvrtek. To, totiž došel na magistrát oficiální dopis od ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, který projekty vyhodnocuje. Ten informoval o tom, že Integrovaný plán rozvoje města Chomutov úspěšně prošel administrativní kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí a pokračuje dále do hodnocení kvality.


Zároveň však ředitel požádal vedení města o zvážení nároků. „Proto jsme provedli tyto změny ve struktuře financování. Vůči ostatním městům, která chtějí z programu také čerpat, jsme tak učinili velmi vstřícný krok,“ vysvětlila primátorka Chomutova Ivana Řápková.


Podobný dopis ale dostala všechna statutární města v regionu. Částka, kterou mohou získat je dvě miliardy devět set čtyřicet milionů. Souhrnná částka, o kterou však města zažádala, činí čtyři miliardy tři sta sedmdesát osm milionů korun.


Pokud by se tedy ostatní města nezachovala podobně jako se zřejmě zachová Chomutov, mohlo by město tratit. Podle vedení města je jejich krok správný.

„Na základě výzvy ředitele úřadu regionální rady se dá jednoznačně předpokládat, že poskytovatel uvažuje o snížení dotace. Proto město samo navrhlo snížení nároků v hodnotě přibližně šedesát dva milionů korun, tam kde je to pro něj nepřijatelnější. Tedy u projektu Kulturně společenské centrum,“ vysvětluje rozhodnutí rady města asistentka primátorky Petra Laušmanová. Integrovaný plán rozvoje města Chomutova je se svým celkovým rozpočtem 1,46 miliardy korun nejvyšším v rámci regionu soudržnosti Severozápad.


Vyšší finanční zátěže se město nebojí. „Projekt Kulturně společenského centra se bude realizovat od ledna 2010 do června 2011. V tomto období nebude rozpočet města nijak enormně zatížen. Město by již tou dobou mělo dostávat platby z EU z již profinancovaných a ukončených dílčích projektů, které byly zahájeny v roce 2009. Jde například o projekty Letní stadion a Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury,“ předpověděla primátorka.
Zda Chomutov uspěl se žádostí o financování IPRM a kolik procent z jednotlivých projektů popřípadě dostane se dozví v září. Tehdy padne poslední slovo, které bude mít výbor Regionální rady Severozápad.