V následujícím rozhovoru vysvětluje starosta Radek Štejnar bližší podmínky, i proč se IPRM týká pouze části města Vinařice I a II, Na Borku a okolí Podniku služeb.


Proč se město se rozhodlo připravit IPRM?


Díky integrovanému plánu můžeme pomoci především vlastníkům bytových domů, kteří v případě úspěchu získají dotace. Byla by škoda se o to nepokusit, vzhledem k tomu, že jde o miliony z evropských fondů.


Jak velké dotace může získat?


Dotace ve výši až 85% na obnovu veřejných prostranství, na zeleň, veřejné osvětlení a na řešení parkování. Plánovali jsme i výstavbu parkovacích domů, ale to se ministerstvu pro místní rozvoj příliš nezamlouvá. Věřím ale, že jej nakonec přesvědčíme, stále o tom jednáme. Dále mohou získat dotace i vlastníci bytových domů na své projekty.


IPRM se týká pouze vybrané zóny, která zahrnuje především horní sídliště. Proč jste vybrali právě tuto oblast?


Musela splňovat ukazatele, dané Evropskou unií a ministerstvem pro místní rozvoj. Například počet dlouhodobě nezaměstnaných, věkový průměr, kriminalita… Na základě těchto ukazatelů vyšla jako nejproblémovější zóna Vinařice I, Vinařice II, Na Borku a okolí Podniku služeb.


Kolik peněz mohou vlastníci bytových domů získat?


Předpokládáme, že budou moci získat minimálně 40% dotace z celkových oprávněných nákladů.


Na co budou moci vlastníci bytových domů dotaci použít?


Bude se jednat o stavební práce, které budovy zhodnotí - nová okna, zateplení, nová střechy, výměna topení, výtahy apod. Údržba se z dotace hradit nemůže. Co se týče nákladů na projektové dokumentace a další administrativní procesy, které souvisejí s projektem, měly by být zahrnuty do dotace po registraci projektu.


Kolik zájemců se do IPRM zapojilo?


Sdružení vlastníků i další subjekty měly možnost požádat o zařazení do IPRM do konce září. Sešlo se jednatřicet projektů za sto padesát pět milionů korun, většina z nich je od Stavebního bytového družstva Chomutov a zbytek od různých společenství vlastníků jednotek.


Dotkne se IPRM i městských bytů v zóně, které se prodávají?


Myslíme i na obyvatele v městských bytech, které se budou prodávat. Plánujeme, že do IPRM zařadíme i je se zateplením a výměnou oken. Pak bychom mohli projekt na nová společenství vlastníků převést, tak budou mít také možnost využít dotace. Proto také uvažujeme o rychlejším prodeji bytů.


A co ostatní organizace, neziskovky, organizace města a další? Budou mít také možnost získání dotace?


V rámci IPRM ne. Ale pokud se budou ucházet o jiné dotační tituly, jejich projekty budou zvýhodněny. Musí být ale zaměřeny na vybranou zónu.


Administrativní příprava je pro žadatele náročná, pomáháte jim nějak?


Pro všechny zájemce máme konzultační hodiny přímo na úřadě. Každé pondělí od 15 do 17 hodin je v zasedací místnosti připravena manažerka IPRM, aby zodpovídala dotazy všech zájemců.