Celková cena je necelých jedenáct milionů. „Vezmeme si úvěr na čtyři miliony, zbytek peněz získáme z dotací státního fondu pro životního prostředí,“ říká starosta obce Petr Šmíd.


Původní částka se pohybovala mezi dvanácti a patnácti miliony. „Vysoutěžili jsme lepší cenu než jsme čekali,“ raduje se Petr Šmíd.
Energie, kterou solární panely vyrobí, bude obec prodávat ČEZu a mohla by tím získat až 750 tisíc do ročního rozpočtu. „Získané peníze pak použijeme na splacení úvěru, provoz elektrárny a pro potřeby obce. Postavíme nové hřiště a další věci pro potřeby občanů,“ říká starosta. Návratnost investice odhaduje na pět let.


Šedesáti tří kilowattová hrušovanská elektrárna umožní svítit zhruba třiceti rodinným domkům. Slunečních kolektorů bude asi dvacet a budou umístěné na střeše bývalých kasáren.
„Samozřejmě byly i připomínky proti stavbě. To vše jsme projednali. Byl vznesen i takový návrh, že by se energie dodávala zdarma a obec by pak nemusela elektřinu platit,“ vzpomíná na začátky jednání Petr Šmíd. Nakonec ale zvítězila varianta prodávat elektřinu do veřejné sítě a peníze využít na další investice.