Ředitelka ze situace viní město, které se prý dlouhodobě o hřiště nestará.

„Už několik let na špatný stav upozorňuji, vypracovali jsme i projekt. Myslím si ale, že město upřednostňuje před školstvím jiné záměry,“ říká Dimunová, která je zároveň opoziční zastupitelkou.


Klášterecká radnice sice o problému školy ví, ale v dohledné době s tím nic dělat nebude.

„Oprava se plánuje, ale není jasné, kdy. V městském rozpočtu pro příští rok zahrnuto není,“ říká klášterecký místostarosta Stanislav Stehlík.


Podle něho mají problémy i jiná hřiště. „Ve špatném stavu je jich několik, postupně se do nich investuje. Peníze z rozpočtu se rozdělují podle daných možností, na školství je pravidelně vyčleněna určitá částka,“ vysvětluje Stehlík, proč si hřiště na opravu ještě nejméně další rok počká.


„Chápu paní ředitelku, že chce pro svou školu to nejlepší, ale jako zastupitelka ví, jak funguje městský rozpočet,“ dodává Stehlík s tím, že peněz v něm není nikdy dost.


Dimunové vadí i nepořádek a ničení hřiště v odpoledních hodinách, kdy na něj může kdokoliv, protože jsou hřiště otevřené veřejnosti. Lidé na plochách zanechávají odpadky,ničí zařízení nebo zde venčí psy.


Podobné problémy s vandalismem má i další škola – 4 základní.

„Nyní město kolem hřiště staví plot, takže se to snad zlepší,“ uvedl její ředitel Zdeněk Růžička.


Podle Stehlíka je ničení majetku města, bohužel, běžným jevem. „Je to otázka kamer, hlídačů, oplocení a dalšího. Pokud vám někdo něco chce zničit, tak to udělá. Problém vandalismu je dlouhodobý a všeobecný, boj s ním je běh na dlouhou trať,“ dodal místostarosta.