Výše investice bude podle něj jasná až po dokončení projektu. „V křídle je nyní umístěno muzeum vojenství, to se přesune do suterénních prostor jízdárny. V dalším období bude ještě nutné vytvořit zázemí pro relaxaci hostů, kteří využijí ubytovacích prostor zámku. Termín záleží na tom, jak se nám podaří najít v rozpočtu potřebné finance,“ uvedl. Do konce letošního roku vzniknou v bývalém bytě kastelána čtyři dvoulůžkové pokoje včetně sociálního zařízení.

Konečná kapacita ubytovacích prostor zámku tak vzroste na 45 lůžek. Město s pomocí dotací investovalo během 11 let do oprav Červeného Hrádku více než 80 milionů korun. Před rokem byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce zámku včetně vybudování vzdělávacího zařízení a centra cestovního ruchu. Červený Hrádek spravuje příspěvková organizace města Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov. Na místě zámku stál původní hrad Borek, založený krátce před rokem 1415 rodem Kraa. Jméno Červený Hrádek získal podle barvy fasády ve 20. letech 15. století.


Na barokní zámek jej v letech 1655 až 1675 nechal přestavět Jan Adam, pozdější žatecký hejtman, český místodržící a nejvyšší lovčí a říšský hrabě. Od roku 1892 spravoval panství Gottfried Hohenlohe, jenž provedl další větší úpravy zámku. Rod Hohenlohe - Lagenburg byl posledním šlechtickým rodem, který zámek vlastnil. Do roku 1945 byl majitelem zámku Max Egon Hohenlohe, přívrženec nacistů a sudetoněmecké strany.

V roce 1938 umožnil předáku sudetských Němců Konradu Henleinovi a anglickému lordu Runcimanovi na Červeném Hrádku schůzku, která předznamenala následnou mnichovskou dohodu. Po válce byl zámek využíván jako rekreační středisko, internát, od roku 1967 tam chomutovská nemocnice zřídila ozdravovnu pro dospělé a posléze léčebnu dlouhodobě nemocných a detašované pracoviště rehabilitačního oddělení.