Plastová okna jako štít proti rámusu


„Dá se říci, že na hluk ze silnice si lidé stěžují nepřetržitě. Týdně řešíme nejméně dva hodinové telefonní hovory s nespokojenými obyvateli,“ informoval ředitel chomutovského Ředitelství silnic a dálnic Renné Komínek.


Právě ŘSD je majitelem silnic 1. třídy, tedy i silnice I/13 procházející Chomutovem. „V nejzatíženějších úsecích jsme nechali provést zpřesňují měření a případně zaplatili výměnu plastových oken,“ dodal Komínek.


Nejzatíženější lokalita začíná v sousedství nové mimoúrovňové křižovatky u Nových Spořic a táhne se až po Kaufland, jak zpřesnil vedoucí přípravy staveb ŘSD Josef Švehla. „V loňském roce jsme proto podél tohoto průtahu zaplatili výměnu přibližně tří set oken za plastová, která splňují prohlukové limity.“ ŘSD na ně vydalo téměř šest a půl miliónu korun.


To zřejmě není vše. Ministerstva zdravotnictví a dopravy chtějí věc dotáhnout do konce. Ještě v průběhu letošního roku budou známy výstupy měření dalších lokalit a konkrétních domů, kde hluk přesahuje hygienické normy a Ředitelství sillnic a dálnic bude muset hledat řešení.


Hluk drtí téměř dva tisíce Chomutováků


V Chomutově je za noci vystaveno na 1955 lidí hodnotě více než šedesát decibelů a za dne je to 1367 lidí, kteří odolávají nenesitelným sedmdesáti decibelům.


„Jsou to hodnoty, které neodpovídají požadavkům na ochranu zdraví lidí,“ upozorňuje právník Ekologického právního servisu Michal Bernard. „Světová organizace říká, že hluk v hladině 65 decibelů vyvolává zdravotní komplikace a je neúnosný. Po pěti letech jsou jeho účinky prokazatelné.“


Jak doplnil, za dne je únosných 60 a za noci 50 decibelů. „To je základní limit a zvýšení i jen o ´pouhé´ dva decibely jsou významné,“ doplnil.


Lidé, kteří žijí v lokalitě zatížené nepřiměřeným hlukem mohou mít potíže s krevním tlakem, zrychlením tepu, stažením periferních cév, zvýšením hladiny adrenalinu a ztrátou hořčíku.