Na místo přijeli archeologové, kteří tam objevili i nečekané nálezy, které rozšířily dosud známou historii hradu.

Výkop dělníků, kteří převáděli inženýrské sítě, protnul nejstarší část hradu i předsunuté opevnění. Při zkoumání odkrytých vrstev odborníci přišli na to, že hrad byl chráněn důmyslnou hradbou.

Ta obklopovala předsunuté opevnění, které chránilo nejzranitelnější místo hradu, jeho průčelí. Dodnes je na jeho místě vysoká kamenná věž.

„O existenci opevnění jsme věděli, ale neznali jsem téměř nic o fázích, kterými procházelo,“ říká archeolog Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové v Mostě, který na Hasištejně spolu se svými kolegy pracoval.

Hradbu doplňoval hliněný val

Ti přišli na to, že kamenná hradba byla v přibližně v polovině patnáctého století doplněna zemitým valem. „Původně tam masivní kamenná zeď o šířce dvou metrů. S rozvojem dělostřelby by ale kamenná zeď byla bez problémů rozstřílena. Proto tam přibyl zemitý val, který tlumí efekt kamenných nebo železných koulí,“ vysvětluje Sýkora.

Těžká koule, která by jinak kamennou zeď pobořila, tak v hliněném valu nechala jen ďolík.

Střelné zbraně, a to především ty dobývací s větším kalibrem, podstatně vylepšili husité. V reakci na velkou palebnou sílu proto hradní páni zdokonalovali opevnění.

Kromě opevnění našli odborníci i zbytky dvou patrně hrázděných budov. Stály na místě, kde je dnes parkoviště pro auta. Budovy stály mimo hlavní hospodářský dvůr, který hradu zajišťoval nejnutnější servis jako stáje, velkou kuchyni, sklady a další potřebnosti.

Podle Sýkory byly objeveny domy obytné. „Zlomky kachlových kamen ukazují na to, že dům sloužil jako obydlí, ať už správce nebo třeba šafáře,“ popisuje.

To že byly domy kamenné, ukazovalo na prestiž hradu, kterým byl v té době nejvýznamnějším v severních Čechách.

Pátrání ve starých budovách ale přineslo i potvrzení událostí z roku 1418. Tehdy byl hrad obléhán a posléze i dobyt. „Je tam prokazatelný zánikový horizont, dům vyhořel a zbortil se na začátku 15. století, což koresponduje s písemnými prameny,“ popisuje Sýkora. Hasištejn se dostal se do rukou Lobkovicům, kteří si ho ve svém panství drželi několik následujících staletí.

Archeologové lokalitu dále sledují, v příštím roce chtějí udělat kvalitní zaměření s využitím leteckého snímkování.

Obec Místo chce na nalezišti nechat umístit informační tabuli, která by popisovala, co se na místě nachází a v jaké podobě.