„Nejdříve se nám zdálo, že oprava bude jednoduchá. Ale ukázal se pravý opak,“ říká starosta obce Místo Jiří Luťcha. Situace je podle něho podobná jako u ústecké vyhlídkové restaurace Větruše, kde se zbortila jedna zopěrných zdí.
Vpřípadě Hasištejnu to vypadá následovně. Obec začala opravovat zeď, která je v mnohametrové výšce. Pod ní ale voda podemlela svah, na kterém stojí, takže spodní část hradní zdi je nyní vhavarijním stavu.


Problémem jsou ale peníze. Oprava té původní části vychází na tři miliony korun. Obec tyto náklady hradí prozatím zdotace, sto šedesáti tisíci korunami přispěly i Severočeské doly. Teď ale místecká radnice musí shánět další prostředky na zřícenou spodní část hradní zdi.
Jak během víkendu uvedl Deníku Jiří Luťcha, obec má i přes tyto problémy sHasištejnem velké plány. Opravovat se bude například vstupní brána, která už je notně zchátralá. Další velkou investicí bude rekonstrukce neméně zchátralé brány u parkoviště, kde se bortí jeden zbočních pilířů.
Místecký obecní úřad chce jít ale ještě dál. Vbývalé hradní konírně plánuje zbudovat stálou expozici o historii této jedinečné památky.


Vletošním roce by se na Hasištejně měl premiérově slavit advent. „Pokud se akce osvědčí, chtěli bychom ztoho udělat tradici,“ plánuje starosta.
Obec Místo má hrad teprve krátce. Předtím dominantu kraje sdvaadvacet metrů vysokou věží vlastnil Okresní úřad vChomutově. Pro převod Hasištejnu se Místečtí vyjádřili vanketě, kdy své ano řeklo přes osmdesát procent obyvatel.