„Ministerstvo životního prostředí by mělo vyzvat obvodní báňský úřad, aby těžbu zastavil. Pokud to neudělá ministerstvo, obrátíme se na báňský úřad sami,“ řekl včera Rovenský.


Podle Greenpeace doly nemají od roku 2006 platný posudek ohledně vlivu na životní prostředí na část bývalého dolu Nástup – Tušimice. Posudek se dělal, ale v dokumentaci nejsou zahrnuta všechna území, na kterých se nyní těží. Závěry ekologů potvrdilo i ministerstvo životního prostředí.
Stanovisko Obvodního báňského úřadu v Mostě, který dolům vydal povolení k těžbě, je ovšem jiné. A těžbu určitě nezastaví.

„Celé území je už posudkem EIA kryté,“ říká předseda OBÚ Pavel Musil. „Dělal se v roce 1984 a zahrnoval i území, o které se dnes vede spor. Od té doby se zásadně nezměnila ani technologie ani podmínky, takže nevidíme důvod, proč dělat na stejné území posudek ještě jednou.“
Nový posudek EIA z roku 2005, z něhož vycházejí Greenpeace i ministerstvo, se proto týká jen nových území. Stará v něm zahrnutá nejsou.
Podle Greenpeace jde o administrativní chybu, ale trvají na svém – těžba by se měla zastavit, dokud nebude udělán nový posudek.
„Není k tomu důvod,“ odkazuje na postoj svého báňského úřadu předseda Pavel Musil. „To je mimo jakoukoli racionální představu,“ dodává mluvčí Severočeských dolů Vladimír Budinský.


Pro Severočeské doly by to totiž znamenalo zastavit těžbu na několik měsíců, protože vyřizování dokumentace EIA není zrovna jednoduchá záležitost. Jak mluvčí dolů podotkl, společnost zásobuje vytěženým uhlím čtyři elektrárny v okolí.
Navíc má v ruce platné Povolení k hornické činnosti, které vydal právě Obvodní báňský úřad v Mostě.


Podle Rovenského udělali chybu právě pracovníci báňského úřadu. „Ti mohou za současný stav více, než Severočeské doly,“ řekl včera Deníku.
Báňský úřad s tím absolutně nesouhlasí a své stanovisko poslal i ekologům. „My jsme orgán, který povolení vydává a záleží na nás, co všechno do něho zahrneme. A opakovat znovu už jednou provedený posudek, když se nic nezměnilo, to nemá logiku,“ říká Musil.