Přitom by podle Vlastislava Schörfera z dopravního inspektorátu stačilo málo. Upravit vjezd na přilehlé parkoviště dopravním značením.
„Postavení příjezdových komunikací by se mělo obrátit. Komunikace k Baumarktu by mělo vedení Globusu označit jako hlavní a ke Globusu jako vedlejší. Průjezdnost by se takto malým zásahem podstatně zvýšila,“ upřesňuje.

 

A jak se postarají o pevné nervy ti, na kterých tento problém záleží?

„Je to citlivé téma, které je na naší straně v řešení, ale není jen naším problémem. Dle mého názoru se tato dopravní situace měla promyslet předem. Vlastníků, kteří mají k problému co říci, je více. Věřím, že se problém do začátku obchodního boomu vyřeší. Změnou značek, jak navrhuje dopravní inspektorát, by se sice vyřešila průjezdnost na kruhovém objezdu, ale souběžně s ní se musí ještě uzpůsobit řešení uvnitř parkoviště,“ reagoval ředitel Globusu Chomutov Jiří Janda.