Úřad práce v Chomutově zaznamenal velký nárůst počtu lidí bez práce.

„Počet nezaměstnaných začal narůstat v prosinci a tento trend pokračuje i v lednu,“ uvedl vedoucí odboru trhu práce Zdeněk Hejna.

Jen za první lednový týden přibylo šest set padesát nezaměstnaných, k poslednímu dnu loňského roku opustilo závody již pět set čtyřicet osob. Další propouštění se dá očekávat.

K 8. lednu ohlásilo hromadné odchody pracovníků deset zaměstnavatelů, není však jisté, v jaké míře k němu dojde. Při naplnění nejčernějšího scénáře by muselo práci opustit kolem třinácti set lidí.

Hospodářskou recesí jsou postiženy hlavně podniky, které vyrábějí součástky pro automobilový průmysl. Poptávka po nových automobilech klesla a tím i jejich zakázky.

Takových firem je na Chomutovsku hned několik. Úřad práce jejich jména nemůže prozradit. Deníku se nepodařilo podrobnější informace od většiny firem oficiálně získat. V chomutovském Eatonu podle personálního oddělení nepropouštějí a ani se k tomu nechystají. Největším známým podnikem, který nahlásil hromadné propuštění, je klášterecká porcelánka. Ta je v konkurzu a její zaměstnanci jsou až do 25. ledna na nucené dovolené, měli by pobírat šedesát procent platu.