Bude bezpečno?

„Krok města je nešťastný,“ myslí si Jan Šipoš z nevládní organizace Člověk v tísni, chomutovský terénní pracovník, který pracuje s problémovými rodinami. „Zvedne se pouliční i drobná kriminalita, ale třeba i záškoláctví. Srazí to lidi ještě níž, než jsou.“

Podle něj je situace zhoršena i propouštěním v průmyslových zónách, kdy práci ztratily či ztratí stovky lidí. Dodává, že zřejmě také zvýší nevraživost mezi Romy a neromským obyvatelstvem.

Naproti tomu policie ani magistrát zvýšení kriminality neočekávají. „Nepředpokládáme to, ale samozřejmě to můžeme hodnotit až zpětně,“ říká Ladislav Loun, šéf chomutovských uniformovaných policistů. Dodává, že policie je připravena případně posílit hlídky, dosud více trestných činů či přestupků nezaznamenala.

„Do této doby jsme na žádné sociální dávky nesáhli a přesto jsme město s nejvyšší kriminalitou,“ poukázala také primátorka Ivana Řápková v rozhovoru pro Chomutovský deník (celý ho můžete číst zde). Město prý bude situaci monitorovat a to i s důrazem na lidi, kterým byly odebrány dávky.

Kontrola zeshora

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil pokládá odebírání peněz exekutory za nešťastné. Postup radnice a exekutorů proto nechá prověřit ministerskou kontrolou. V případě, že se zjistí nějaké pochybení, čeká město kárná žaloba.

Paradoxní je, že další města se naopak hlásí k tomu, že stejný postup chtějí zavést taky. Například Litvínov. Jsou ale zatím opatrné a zřejmě vyčkávají, jak to všechno dopadne v Chomutově.(Celý průběh exekuce, včetně videa s reakcemi dávkařů.)

Můžou to vůbec udělat?

Velké diskuze se vedou také o tom, zda není postup radnice protizákonný, když lidem berou dávky v hmotné nouzi. V tom ale nejsou jednotní ani právníci a v podstatě záleží na tom, jakého média osloví.

Co si o exekuci myslí ochránci lidských práv čtěte zde

„Jakousi formální oporu v zákoně to má,“ říká například právník Pavel Tesař, kterého se ptal Chomutovský deník. Podle Tesaře může exekutor i šacovat lidi. Čistě teoreticky, kdyby si dlužník přišel pro dávky a měl s sebou třeba dva tisíce v kapse, tak mu je může vzít.

Přesto ale postup radnice nevnímá jako správný. „Pokud částku dotyčný potřebuje k uspokojení základních potřeb svých či své rodiny, pak částka postižitelná není. A lze předpokládat, že sociální dávky jsou určeny právě pro tyto potřeby,“ vysvětluje.

Navíc se pozastavuje nad formou exekuce. „Pokud exekutor pracuje přímo v budově magistrátu, lze to považovat za jednání v rozporu s dobrými mravy. Také to je v rozporu s etickými pravidly exekutorů,“ říká Tesař.

Jiný názor má Milan Polák z právní kanceláře Weinhold Legal. Postup exekutorů v Chomutově je podle něj v naprostém pořádku.

Exekutor má podle něj ze zákona povinnost zabavit finanční prostředky ve prospěch věřitele. Není prý vůbec rozhodující, jestli se tento úkon uskuteční při předání sociálních dávek, nebo například u bankovní přepážky. „Neexistuje totiž už jiný způsob, jak se věřitel ve většině těchto případů může domoci úhrady dlužných částek,“ sdělil Polák.

Budeme pokračovat

Město bude i přes kritiku vyšších míst v exekucích pokračovat. „Chceme teď dát čas dlužníkům, aby si vyřídili zaplacení dluhu nebo dohodli splátkový kalendář, ale potom budeme znovu v exekucích pokračovat,“ nechala se slyšet primátorka Ivana Řápková.

Autoři: Josef Dušek, Jan Rodling